• CHƠI
 • XEM
 • WALLPAPERS
 • READ
 • CÂU CHUYỆN WINX

Thắc mắc???

Tài khoản WinxClub.com là gì?

Một tài khoản WinxClub.com bao gồm một địa chỉ email và mật khẩu dùng để khám phá những nội dung độc quyền dành riêng cho thành viên của WinxClub.com . Những nội dung chỉ có thể xem được khi bạn đăng nhập vào địa chỉ email mà bạn đã đăng ký trên Winxclub.com và mật khẩu tương ứng trong phần đăng nhập.

 

Bạn cần phải chuẩn bị những gì?

Địa chỉ email

 • Một địa chỉ email hợp lệ có thể được dùng như tên tài khoản đăng nhập vào trang Web 

Mật khẩu

 • Có ít nhất 4 ký tự và tối đa 15 ký tự
 •  Mật khẩu có thể bao gồm các số ( 0-9 ) hay các kí tự từ bảng chữ cái (A - Z )
 •  Không có ký tự đặc biệt hoặc khoảng trống ở giữa.

Biệt danh

 • Cái này sẽ được sử dụng như ID của bạn khi bạn gửi tin nhắn trên diễn đàn
 •  Phải có ít nhất 4 ký tự và tối đa 15 ký tự
 • Tên nick có thể bao gồm số ( 0-9 ) hay các kí tự từ bảng chữ cái (A - Z ) .
 •  Không có ký tự đặc biệt hoặc khoảng trống ở giữa.

Ngày sinh nhật của bạn

Địa chỉ email của ba mẹ

 • Nếu bạn là trẻ em dưới 18 tuổi thì phải điền địa chỉ email của bố mẹ
 • Địa chỉ email của bố mẹ sẽ được sử dụng để thông báo cho bố mẹ của bạn biết là bạn đã thiết lập một tài khoản trên WinxClub.com

chiudi you won

and