• OYNA
  • İZLE
  • WALLPAPERS
  • ALIŞVERIŞ
  • OKU
  • WINX HIKAYE

Hizmet Şartları

 

196/2003 sayılı İtalyan Yasasının, kişisel bilgilerin korunması hakkındaki 13. maddede yer alan veri kodlarına ('Kod') göre, Rainbow S.r.l. aşağıdaki bilgiyi iletir: Winx Club'a üye olurken verdiğiniz bilgiler ('veriler') kanuni düzenlemeler, gizlilik zorunlulukları ve kişisel bilgilerin sağlanması sırasında yapılan seçimler çerçevesinde toplanabilir, kaydedilebilir, düzenlenebilir, saklanabilir, işlenebilir, değiştirilebilir, seçilebilir, çıkarılabilir, karşılaştırılabilir, kullanılabilir, birleştirilebilir, durdurulabilir, iletilebilir, paylaşılabilir, iptal edilebilir ve imha edilebilir ('kullanım'). Kişisel bilgiler, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Rainbow'un işi ile bağlı ve araç olarak ve özellikle satış, pazarlama, promosyon, istatistiksel, reklam ve tanıtımla ilgili dağıtım malzemesi olarak, doğrudan satış, ürün yerleşimi ve servis etkinlikleri (sadece eğer açıklama ile izin verilmişse) amaçları için ve ziyaretçilerin Club etkinliklerinde yer almaları ve servislerinden faydalanmaları için kullanılacaktır.Sözü geçen amaçlar doğrultusunda, bu bilgiler el, bilgisayar, telemetre kullanılarak, her durumda güvenlik ve gizlilik korunmasını garanti altına alacak uygun yöntemlerle işlenebilecektir. İşlenen bilgilerin sahibi Rainbow S.r.l.'dir. Burada belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu bilgi kişilere ya da yasal kuruluşlara, kurumlara ya da Rainbow ile bağlantılı ortaklıklara işleme, araç ve destek servislerini sağlamak ve özellikle de şu işlevleri olan şirketlere iletilebilir: bilgisayar, muhasebe, ticari, işletme, sigorta, bankacılık ve finansal, uzmanlık, danışmanlık, yasal hizmetler, birlikler, halkla ilişkiler ofisleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri. Bu bilgiler, Rainbow'la bağlantılı ya da onun tarafından kontrol edilen şirketlere, doğrudan olmayan yollarla bile iletilebilir.

  • Kişisel bilgiler yurt dışına transfer edilebilir. Rainbow, ilgili tarafların kişisel bilgilerin kullanımı hakkındaki kanunun 7. maddesinden doğan haklara başvurabileceğini ve özellikle de, hangi bilgilerin güncellemek, değiştirmek ve tamamlamak için kayıt edildiğini bilme hakkına sahip olduğunu, kanundışı herhangi bir kullanım ya da satış bilgisi amaçlarıyla, reklam malzemesi, doğrudan satış ya da etkileşimli satış araçlarının gönderilmesine karşı çıkabileceğini belirtir. Rainbow kişisel bilgilerin kullanımının isteğe bağlı olduğunu belirtir. Yukarıda sayılan kategorilere iletilmesine ve tarafından kullanımına izin verilmemesi durumunda, websitesinin bazı sayfalarına ulaşım mümkün olmayacaktır. Rainbow, bazı hassas bilgileri işlemeyebilir (İlgili Kod'un 26. maddesinde belirilen bilgiler); dolayısıyla, bize gönderilen herhangi bir e-maile ya da kutucuğa, etnik kökeniniz, dini, felsefi ya da diğer inanışlarınız, politik görüşleriniz, siyasi parti, sendika, birlik ya da felsefi, siyasi ya da sendikal organizasyon üyeliğiniz ya da sendika türünüz, sağlık durumunuz ya da cinsel tercihleriniz ile ilgili bilgiler girmeyiniz.

chiudi kazandın

ve