• OYNA
  • İZLE
  • WALLPAPERS
  • ALIŞVERIŞ
  • OKU
  • WINX HIKAYE

Ebeveyn

 

EBEVEYNLERE MESAJLAR

Winx Club kaynaklarının tümünün resmi web sitesi WinxClub.com' a hoş geldiniz! Bu site çocuklar için güvenli, eğlenceli ve heyecanlı bir oyun ortamı sunması için tasarlanmıştır.


ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİK

Rainbow, ailelerin ya da çocukların yasal vasilerinin, çocuklar sayfaya bağlandıklarında ve sitede sunulan etkileşimli etkinliklere katıldıklarında onları izlemelerini rica eder. Bir çocuk siteye üye olmak istediğinde, biz ona anne/babasından birinin e-mail adresini vermesini isteriz ve onlara üyeliği ve bize ulaşan kişisel bilgilerin kulanımını onaylayıp onaylamadıklarını soran bir e-mail göndeririz. Aile büyüğü, bizim bu isteğimize yanıt vererek rıza gösterilen kullanım aralığını sınırlayabilir.

Rainbow'a ya da ona bağlı bir şirkete herhangi bir bilgi, ailenin/yasal vasinin onayı olmadan gönderilmeyecek ya da kullanılmayacaktır. Ailenin/yasal vasinin açık onayı olmadan herhangi bir kişisel bilgi promosyon ya da pazarlama amaçlarıyla Rainbow ya da ona bağlı şirketler tarafından kullanılmayacaktır.

Eğer bir ziyaretçi, sitenin güncellemeleri ile ilgili kendisine bilgi gönderilmesini isterse, bu bilgiyi ancak ailenin/yasal vasinin bize rıza göstererek izin vermesi koşulunda sağlarız.


ÜYELİK KURALLARI

Ziyaretçinin üyeliği tamamlanmadan önce, eğer ziyaretçi 18 yaşın altındaysa, ziyaretçinin ailesine/yasal vasine bir onay e-maili iletilecektir, bu yüzden üye olmak isteyen 18-yaş altındaki ziyaretçiler ailelerinin e-mail adresini bildirmek zorunda kalacaklardır. Rıza alındığında ve üyelik etkinleştirildiğinde, üye kullanıcılara gönderilen iletişimlerin kopyaları bu adrese aralıklarla gönderilecektir. Eğer aile/yasal vasi üyeliğe rıza göstermezse, gönderilen onay e-mailine cevap vererek, çocukları tarafından girilen bütün kişisel bilgilerin silinmesini istemeleri gerekir.


GİZLİLİK POLİTİKASI

 

196/2003 sayılı İtalyan Yasasının, kişisel bilgilerin korunması hakkındaki 13. maddede yer alan veri kodlarına ('Kod') göre, Rainbow Media Pte. Ltd.. aşağıdaki bilgiyi iletir:

Winx Club'a üye olurken verdiğiniz bilgiler ('veriler') kanuni düzenlemeler, gizlilik zorunlulukları ve kişisel bilgilerin sağlanması sırasında yapılan seçimler çerçevesinde toplanabilir, kaydedilebilir, düzenlenebilir, saklanabilir, işlenebilir, değiştirilebilir, seçilebilir, çıkarılabilir, karşılaştırılabilir, kullanılabilir, birleştirilebilir, durdurulabilir, iletilebilir, paylaşılabilir, iptal edilebilir ve imha edilebilir ('kullanım').

Kişisel bilgiler, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Rainbow'un işi ile bağlı ve araç olarak ve özellikle satış, pazarlama, promosyon, istatistiksel, reklam ve tanıtımla ilgili dağıtım malzemesi olarak, doğrudan satış, ürün yerleşimi ve servis etkinlikleri (sadece eğer açıklama ile izin verilmişse) amaçları için ve ziyaretçilerin Club etkinliklerinde yer almaları ve servislerinden faydalanmaları için kullanılacaktır.Sözü geçen amaçlar doğrultusunda, bu bilgiler el, bilgisayar, telemetre kullanılarak, her durumda güvenlik ve gizlilik korunmasını garanti altına alacak uygun yöntemlerle işlenebilecektir. İşlenen bilgilerin sahibi Rainbow Media Pte. Ltd..'dir. Burada belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu bilgi kişilere ya da yasal kuruluşlara, kurumlara ya da Rainbow ile bağlantılı ortaklıklara işleme, araç ve destek servislerini sağlamak ve özellikle de şu işlevleri olan şirketlere iletilebilir: bilgisayar, muhasebe, ticari, işletme, sigorta, bankacılık ve finansal, uzmanlık, danışmanlık, yasal hizmetler, birlikler, halkla ilişkiler ofisleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri. Bu bilgiler, Rainbow'la bağlantılı ya da onun tarafından kontrol edilen şirketlere, doğrudan olmayan yollarla bile iletilebilir.

 

  • Kişisel bilgiler yurt dışına transfer edilebilir. Rainbow, ilgili tarafların kişisel bilgilerin kullanımı hakkındaki kanunun 7. maddesinden doğan haklara başvurabileceğini ve özellikle de, hangi bilgilerin güncellemek, değiştirmek ve tamamlamak için kayıt edildiğini bilme hakkına sahip olduğunu, kanundışı herhangi bir kullanım ya da satış bilgisi amaçlarıyla, reklam malzemesi, doğrudan satış ya da etkileşimli satış araçlarının gönderilmesine karşı çıkabileceğini belirtir.

    Rainbow kişisel bilgilerin kullanımının isteğe bağlı olduğunu belirtir. Yukarıda sayılan kategorilere iletilmesine ve tarafından kullanımına izin verilmemesi durumunda, websitesinin bazı sayfalarına ulaşım mümkün olmayacaktır.

    Rainbow, bazı hassas bilgileri işlemeyebilir (İlgili Kod'un 26. maddesinde belirilen bilgiler); dolayısıyla, bize gönderilen herhangi bir e-maile ya da kutucuğa, etnik kökeniniz, dini, felsefi ya da diğer inanışlarınız, politik görüşleriniz, siyasi parti, sendika, birlik ya da felsefi, siyasi ya da sendikal organizasyon üyeliğiniz ya da sendika türünüz, sağlık durumunuz ya da cinsel tercihleriniz ile ilgili bilgiler girmeyiniz.

chiudi kazandın

ve